Papa-san Rice Bowl
LinkedIn Pintrest Facebook Twitter Google +

Papa-san Rice Bowl,

Yuma AZ
Address: 2770 S 4th Ave (at W 24th St), Yuma AZ 85364 / (928) 726-1788

Type: Restaurant

Cuisine: Japanese Vegan Vegetarian